Mẫu card visit

Card visit là tấm thiếp in tên cũng như thông tin cá nhân, đơn vị cần thiết. Chúng tôi gợi ý đến bạn một số mẫu card visit đặc biệt giúp bạn có thể chọn được cho mình mẫu phù hợp.